هرگز برنامه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

هرگز: برنامه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خبر زیر ذره بین

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات پرونده کشور عزیزمان ایران و عربستان از دستور جلسه AFC خارج شد

نایب مدیر کنفدراسیون فوتبال آسیا از بررسی مناقشه کشور عزیزمان ایران و عربستان در مهر امسال خبر داد.

پرونده کشور عزیزمان ایران و عربستان از دستور جلسه AFC خارج شد

پرونده کشور عزیزمان ایران و عربستان از دستور جلسه AFC خارج شد

عبارات مهم : ایران

نایب مدیر کنفدراسیون فوتبال آسیا از بررسی مناقشه کشور عزیزمان ایران و عربستان در مهر امسال خبر داد.

به گزارش ایسنا، جلسه هیات مدیر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد و علی کفاشیان به عنوان نایب مدیر AFC در این جلسه شرکت کرد ولی در حالی که انتظار می رفت، عنوان بازی با تیم های عربستانی در دستور جلسه هیات رئیسه قرار گیرد، بررسی آن به جلسه بعدی موکول شد.

پرونده کشور عزیزمان ایران و عربستان از دستور جلسه AFC خارج شد

علی کفاشیان در گفت وگو با ایسنا، راجع به مصوبات جلسه هیات رئیسه AFC، گفت: کمیته های متفاوت کنفدراسیون در این جلسه، گزارش های خود را ارائه کردند. همچنین بودجه هر سال به تصویب رسید و قرار شد جلسه بعدی مهر ماه در مالزی برگزار شود.

او افزود: متاسفانه اجازه ندادند گزارش مربوط به عربستان در صورت جلسه بیاید و گفتند ابتدا باید در کمیته مسابقه های مطرح شود و سپس در جلسه هیات رئیسه بعدی، ما بررسی کنیم.

نایب مدیر کنفدراسیون فوتبال آسیا از بررسی مناقشه کشور عزیزمان ایران و عربستان در مهر امسال خبر داد.

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | عربستان | عربستانی | علی کفاشیان | کنفدراسیون فوتبال آسیا | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz